Nauczyciele
lessons-icon.png

 

Plików:
Wskazówki metodyczne Wersja:1.0

Trudno jest jednoznacznie wykazać, na czym polega odmienność nauczania fachowego języka obcego w porównaniu z językiem ogólnym. Pod względem celów i treści nauczania, progresji materiału oraz okoliczności, w jakich ten proces przebiega, można wymienić jednak kilka istotnych różnic, które powinny być wzięte pod uwagę zarówno w procesie przygotowania materiałów dydaktycznych, jak też przy wyborze strategii nauczania.

Licencja GNU/GPL Autor Tadeusz Zuchewicz / Zbigniew Adaszyński Data 2011-12-30 Język  Polnisch Wielkość 313.73 KB Download 2854
Dziesięć wskazówek dydaktycznych dla uczących się języków obcych do celów komunikacji zawodowej Wersja:2.2

Proces uczenia się fachowego języka obcego nigdy się nie kończy. Dotyczy to zarówno terminologii fachowej, jak też realizacji scenariuszy komunikacyjnych w miejscu pracy. Poniższe wskazówki dydaktyczne powstały z myślą o nauczycielu, którego zadaniem jest przekazywanie określonych strategii uczenia się w życiu zawodowym, ale równie dobrze mogą one służyć uczącym się. Wskazówki mają charakter uniwersalny, nie odwołują się do ogólnych strategii uczenia się, najwyżej uzupełniają je o elementy dotyczące komunikacji zawodowej, dlatego też powinny zostać w miarę możliwości doprecyzowane z uwzględnieniem konkretnych języków (np. punkt 1). Nie ma również znaczenia, czy uczący się stale przebywają w środowisku obcojęzycznym (język obcy staje się wówczas językiem drugim), czy też używają języka obcego jedynie w trakcie okazjonalnych wizyt, podczas rozmów telefonicznych lub pracy w międzynarodowych zespołach. Możesz podyskutować na temat wskazówek dydaktycznych na stronie: www.idial4p-center.org

Licencja GNU/GPL Autor Matthias Jung Data 2011-11-29 Język  Polnisch Wielkość 0 B Download 2818

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!