Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: medii2
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
medii2-audio1

medii2-audio1

Date 2012-03-22 12:56:03 Filesize 2.89 MB Download 2877
medii2-audio2

medii2-audio2

Date 2012-03-22 12:56:30 Filesize 1.88 MB Download 2874
medii2-audio3

medii2-audio3

Date 2012-03-22 12:57:06 Filesize 2.82 MB Download 3328
Специализиран български език за журналисти, говорещи немски

Несъмнено, в повечето случаи български език изучават чужденци, които имат намере-ние да посещават страната по-често или да обвържат професионалната си кариера с един или друг отрасъл на българската икономика.

Date 2012-02-24 14:36:59 Filesize 8.61 MB Download 2995

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!